Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)
  • Home
  • Buluntular
  • Seramik buluntular

Seramik buluntular

Sit alanı yüzeyinde ve arkeolojik katmanlarda ele geçirilen buluntular arasında en sıklıkla rastlanan grup, seramik malzemelerden oluşmaktadır. Uşaklı kazıları sırasında, binlerce parçadan oluşan oldukça zengin ve kendi içinde çeşitli bir tanısal seramik repertuvarı meydana getirilmiştir. Bakır Taş Çağı’nın sonu ile Eski Bronz Çağı’na tarihlendirilen el yapımı en antik parçalar hariç olmak üzere, en iyi belgelendirilen seramik buluntular grubu kırmızı astarlı seramikler, gündelik kullanıma özgü malzemeler (commonware) ve M.Ö. II. ile I. milenyuma tarihlendirilen boyalı seramiklerden oluşmaktadır. Yüzey üzerindeki birçok müdahale veya dekorasyon türü ve tekniğinden, Orta Tunç Çağı’ndan Geç Tunç Çağı’na ve Demir Çağı’nın büyük bir kısmını da içine alan uzun bir süre boyunca yararlanılmaya devam edilmiştir.