Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)

C Alanı: Akropolün Demir Çağı’na ait surları

C Alanı, yüzeydeki toprak katmanının kaldırılması sonucu Hitit Dönemi’ne ait iki adet çivi yazısı tabletin el geçirildiği kesime karşılık gelen bir konumda, tümseğin güneydoğu yamacı üzerinde yer almaktadır. İlk başlarda yerleşim düzeni sıralamasını araştırmak amacıyla kazılan basamaklı bir açma olarak düşünülmüş olup, son arkeolojik kampanya sırasında 10 metrelik bir cepheye sahip olacak şekilde genişletilmiş ve yamaç boyunca 25 metrelik bir uzunluğa erişmiştir. Burada, gerçekleştirilen çalışmalar, akropolün doğu kesiminde Demir Çağı’nda inşa edilen oldukça karmaşık bir teraslama ve tahkimat sistemini gözler önüne sermiştir. Biri üst biri alt olmak çift giydirme cepheli taş kaplı eğimli bir yüzey (glacis) üzerinde yükselen toprak surlar, hafif radyal düzende yerleştirilen taş ve tuğlalardan inşa edilen yüksek tırmanma duvarları arasında muhafaza edilmekte olup; üst yüzeyi ise bir ızgara (grid) sistemi oluşturacak şekilde iç içe geçmiş alçak duvarlar tarafından desteklenmektedir. Suni yollarla biriktiği gözlenen toprak, yangın sonucu yıkıldıklarına dair açık izler sergileyen Tunç Çağı’na ait yapıların enkazlarından elde edilmiştir. Bu heybetli toprak birikiminin altında ise, doğrudan bakir bir zemine dayanmış halde bulunan ve Orta Demir Çağı’na ait seramik parçaları bulunduran killi bir çökelti yer almaktadır.

C Alanı’nın kalenin iç kısmındaki yanmış toprak katmanlarını içeren bölümleri.
C Alanı’nın kalenin iç kısmındaki yanmış toprak katmanlarını içeren bölümleri. Sağda yanmış tuğlalarla inşa edilmiş duvar görülmektedir (V. Ippolito tarafından çekilen “perspektif çarpıtmalı” fotoğraf)